LỊCH LÀM VIỆC HÀNH CHÍNH CỦA GIẢNG VIÊN

TUẦN TỪ 8/4 – 13/4/2024

STT
Họ và tên giảng viên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Trần Thị Hiệp 7h30-11h30
TV
13h-17h
TV
13h-17h
TV
13h-17h
TV
2 Đào Minh Sang 7h30-11h30
VPBM
7h30-11h30
VPBM
13h-17h
VPBM
7h30-11h30
VPBM
3 Cù Đức Toàn NCS
4 Đỗ Cao Minh 7h30-11h30
VPBM
7h30-11h30
VPBM
13h-17h
VPBM
7h30-11h30
VPBM
5 Vũ Thị Khánh Vân 7h30-11h30
VPK
13h-17h
VPK
7h30-11h30
VPK
7h30-11h30
VPK
6 Phạm Thị Thủy 9h30-11h00
VPK
13h-17h
VPK
7h30-11h30
VPK
8h30-11h00
VPK
7h30-11h30
VPK
7 Đỗ Thị Hồng 7h30-11h30
VPK
13h-17h
VPK
7h30-11h30
VPK
7h30-11h30
VPK
8 Hà Thị Thu Hiền 7h30-11h30
VPK
13h-17h
VPK
7h30-11h30
VPK
7h30-11h30
VPK
9 Phạm Thị Thu Hường 13h-17h
VPBM
7h30-11h30
VPBM
13h-17h
VPBM
7h30-11h30
VPBM
10 Nguyễn Ngọc Quỳnh 7h30-11h30
VPBM
13h-17h
VPBM
7h30-11h30
VPBM
13h-17h
VPBM
11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7h30-11h30
VPK
13h-17h
VPK
7h30-11h30
VPK
7h30-11h30
VPK
12 Vũ Thị Bích Thảo 13h-17h
VPK
7h30-11h30
VPK
7h30-11h30
VPK
7h30-11h30
VPK
13 Đinh Thị Thu Huyền Hành chính
14 Đỗ Sơn Hà Hành chính
7 7 10 3 1 1 7 2 5 2
Phú Thọ, ngày 05 tháng 4 năm 2024
P.TRƯỞNG KHOA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here