LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO KHOA

TUẦN TỪ 8/4 – 13/4/2024

THỨ

SÁNG CHIỀU

GHI CHÚ

2 TS. Quản Cẩm Thúy TS. Quản Cẩm Thúy
3 TS. Nguyễn Thị Lan Anh TS. Nguyễn Thị Lan Anh
4 TS. Quản Cẩm Thúy TS. Quản Cẩm Thúy
5 TS. Nguyễn Thị Lan Anh TS. Nguyễn Thị Lan Anh
6 TS. Quản Cẩm Thúy TS. Quản Cẩm Thúy
7 TS. Nguyễn Thị Lan Anh TS. Nguyễn Thị Lan Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here