32.8 C
Phú Thọ
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Khoa Kỹ thuật phân tích có 09 phòng thí nghiệm/thực hành, bao gồm: 01 phòng thực hành hóa lý, 01 phòng thực hành phân tích các hợp chất vô cơ, 01 phòng thực hành chuẩn bị mẫu, 03 phòng thực hành phân tích công cụ, 01 phòng thực hành phân tích lương thực – thực phẩm, 01 phòng thực hành phân tích hợp chất hữu cơ – môi trường, 01 phòng thực hành phân tích dược phẩm – hóa mỹ phẩm. Các phòng thí nghiệm/thực hành đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ cơ bản, cần thiết phù hợp với chức năng của từng phòng, sử dụng để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và chuyển giao công nghệ.