32.8 C
Phú Thọ
Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH


TS. Quản Cẩm Thúy

Chức vụ: Trưởng Khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Điện thoại liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Điện thoại liên hệ:

TS. Bùi Thị Phương Thảo

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Trình độ: Tiến sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Lê Ngọc Thanh

Chức vụ: Phó giám đốc Trung Tâm (phụ trách)

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Bùi Thị Thơi

Chức vụ: Phó giám đốc Trung Tâm (phụ trách)

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Minh

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

Ths. Nguyễn Thị Phương Thùy

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Vũ Thị Nha Trang

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Trần Thị Sáu

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Bùi Minh Tuân

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ:

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên (Trợ lý khoa)

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ: