LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc xin liên hệ với khoa Kỹ thuật phân tích:


TS. Quản Cẩm Thúy

Chức vụ: Trưởng Khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Điện thoại liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Điện thoại liên hệ: