THỜI KHÓA BIỂU GIAI ĐOẠN 1- HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

CÁC LỚP CHÍNH QUY

  1. KHÓA TUYỂN SINH 2020:
  2. KHÓA TUYỂN SINH 2021:tkb gđ 2 học kỳ IV-2021
  3. KHÓA TUYỂN SINH 2022:tkb gđ 2 học kỳ II- 2022
  4. KHÓA TUYỂN SINH 2023:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here