LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

CÁC LỚI CHÍNH QUY

  1. KHÓA TUYỂN SINH 2020 KTS-2020-lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 kỳ VIII (1)
  2. KHÓA TUYỂN SINH 2021 KTS 2021-lịch thi kết thúc học phần giai đoạn I kỳ VI
  3. KHÓA TUYỂN SINH 2022 KTS 2022- lịch thi kết thúc học phần gđ II- kỳ III
  4. KHÓA TUYỂN SINH 2024 KTS 2023-lịch thi kết thúc học phần giai đoạn I kỳ II

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here