Ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2024. Tập thể giảng viên khoa KTPT  đi thực tế tại Phòng Thí nghệm Đất, nước, môi trường – Khoa Tài nguyên nước- Trường ĐH THủy Lợi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here