Ngày 26/12/2023, Th.S Nguyễn Thị Kim Thoa đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng selen và một số vi khoáng trong thịt gà trên địa bàn huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ”

Đề tài đã tập trung nghiên cứu với mục tiêu: Phân tích, đánh giá được hàm lượng selen và một số vi khoáng trong thịt gà trên địa bàn huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ. Đưa ra khuyến nghị đối với người nuôi gà. Nội dung chính: Tổng quan tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đánh giá phương pháp phân tích xác định hàm lượng selen và một số vi khoáng trong thịt gà. Xây dựng qui trình xác định hàm lượng selen và một số vi khoáng trong thịt gà. Đánh giá hàm lượng selen và một số vi khoáng trong thịt gà, đưa ra khuyến nghị đối với người nuôi gà.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học nói chung và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here