Ngày 26 /12/2023, TS. Quản Cẩm Thúy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong đất tại khu vực huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ”

Đề tài đã tập trung nghiên cứu với mục tiêu: Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng: As, Cd, Pb trong đất tại một số khu vực thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khuyến nghị về chất lượng đất tại một số khu vực thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Nội dung chính: Thu thập tài liệu liên quan đến kim loại nặng trong đất. Phân tích một số kim loại nặng trong đất; Khuyến nghị khả năng trồng cây nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên vùng đất nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học nói chung và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here