Sáng ngày 02/06/2023 Khoa Kỹ Thuật Phân Tích nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, đến dự có mặt của: T.S Quản Cẩm Thúy – Trưởng khoa; T.S Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Khoa; T.S Đặng Ngọc Định – Phó phòng Đào tạo, cùng các thầy cô trong khoa Kỹ Thuật Phân Tích và các em sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học
Sáng ngày 02/06/2023 Khoa Kỹ Thuật Phân Tích nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, đến dự có mặt của: T.S Quản Cẩm Thúy – Trưởng khoa; T.S Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Khoa; T.S Đặng Ngọc Định – Phó phòng Đào tạo, cùng các thầy cô trong khoa Kỹ Thuật Phân Tích và các em sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here