Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM tuyển dụng lao động ngành Hoá và Cơ Khí

Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM tuyển dụng lao động ngành Hoá Vô Cơ (15 người), Máy Hoá (10 người) và Cơ Khí (10 người)

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Toàn

Nguồn tin: vui.edu.vn