Công ty Cổ phần CATALAN - Bắc Ninh tuyển dụng lao động ngành Hoá, Tự Động, Cơ Khí

Công ty Cổ phần CATALAN - Bắc Ninh tuyển dụng lao động ngành Hoá, Tự Động, Cơ Khí
Công ty Cổ phần CATALAN - Bắc Ninh tuyển dụng lao động ngành Hoá, Tự Động, Cơ Khí
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Toàn

Nguồn tin: vui.edu.vn