This is an example of a HTML caption with a link.
864â23 244ờ Chủ nhậtà 14:44 Chủ nhật, 03/12/2023

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SAU ĐẠI HỌC THUỘC LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÓA HỌC PHỤC VỤ...

Đăng lúc: Thứ hai - 03/04/2017 08:48 - Người đăng bài viết: Khoa kỹ thuật phân tích
Sáng ngày 31/3/2017, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Hội Hóa học Việt Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Đào tạo kỹ sư, cử nhân và sau đại học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Chủ trì hội thảo: GS. TSKH. Nguyễn Cương – Phó Chủ tịch, Hội Hóa học Việt Nam, GS. TS. Trần Tứ Hiếu – Phó Chủ tịch, Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam, NGND. GS. TS. Nguyễn Trọng Uyển - Chủ tịch Phân Hội Khoa học và Công nghệ các hợp chất Vô cơ, Hội hóa học Việt Nam. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là đơn vị tổ chức Hội thảo.

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SAU ĐẠI HỌC THUỘC LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÓA HỌC PHỤC VỤ...


 

Sáng ngày 31/3/2017, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Hội Hóa học Việt Nam, Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Đào tạo kỹ sư, cử nhân và sau đại học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Chủ trì hội thảo:  GS. TSKH. Nguyễn Cương – Phó Chủ tịch, Hội Hóa học Việt Nam, GS. TS. Trần Tứ Hiếu – Phó Chủ tịch, Hội Khoa học Kỹ thuật  Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam, NGND. GS. TS. Nguyễn Trọng Uyển - Chủ tịch Phân Hội Khoa học và Công nghệ các hợp chất Vô cơ, Hội hóa học Việt Nam. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là đơn vị tổ chức Hội thảo.

1

NGUT.TS. Vũ Đình Ngọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự hội thảo có hơn 300 nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên đến từ các hội, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các công ty ngành công nghiệp hóa chất trên toàn quốc như: Hội Hóa học Việt Nam; Hội Khoa học Kỹ thuật Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam; Phân hội Khoa học và Công nghệ các hợp chất vô cơ – Hội Hóa học Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trường Đại học Hùng Vương; Trường Đại học Sao Đỏ, Trường Cao đẳng Thực phẩm; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ Xạ hiếm; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì…, tác giả và đồng tác giả của 47 bài báo đã được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo, giảng viên và sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

1

GS. TSKH. Nguyễn Cương - Phó Chủ tịch Hội hóa học Việt Nam, Chủ trì Hội thảo phát biểu ý kiến định hướng Hội thảo

Đã có 5 báo cáo chuyên đề được trình bày trong hội thảo về các vấn đề đào tạo kỹ sư, cử nhân lĩnh vực kỹ thuật hóa học: “Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì với mô hình đào tạo kỹ sư và cử nhân lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học theo định hướng giáo dục ứng dụng nghề nghiệp” của TS. Trần Thị Hằng; “ Mô hình các hệ đào tạo đặc biệt cử nhân Hóa học tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiện - Đại học Quốc gia Hà Nội” của PGS. TS. Lê Thanh Sơn,“ Nâng cao khả năng nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới của kỹ sư công nghệ hóa học” của PGS.TS. Hoàng Anh Sơn, “Một số kinh nghiệm tổ chức và quản lý để hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo kỹ thuật Hóa học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” của PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính, “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học” của ông Văn Đình Hoan. Trong hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận về việc đào tạo kỹ sư, cử nhân và sau đại học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đến từ các hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các công ty sản xuất ngành hóa chất.

1

TS. Lê Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, Báo cáo đề dẫn hội thảo.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong diễn văn tổng kết hội thảo, NGƯT. TS. Vũ Đình Ngọ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, đã nhấn mạnh: Ý kiến của các nhà khoa học, các giảng viên tham gia thảo luận càng làm sáng tỏ và sâu sắc hơn ý nghĩa và nội dung của chuyên đề hội thảo. Đây thực sự là diễn đàn thực sự ý nghĩa của các nhà khoa học, các nhà quản lý, nhằm đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu, giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đại học không nằm ngoài thực tế đó, đòi hỏi Nhà trường, mỗi giảng viên phải được trang bị kiến thức, là nòng cốt và thích ứng với yêu cầu mới. Các đơn vị đào tạo kỹ thuật Hóa học cần xác định rõ hướng đi, mục tiêu chiến lược, đặc biệt quan tâm nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Hóa chất. Cần xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với thực tế tại doanh nghiệp và cần cung cấp cho giảng viên và sinh viên, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế, để tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Hội thảo lần này là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm, những ý tưởng cho sự hợp tác giữa Nhà trường, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất. Nhiều ý kiến, kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, cần bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đây là yếu tố quyết định. Lãnh đạo nhà trường, các khoa và bộ môn cần đi đầu trong công tác này. Hội thảo còn là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi chuyên môn, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới, kinh nghiệm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, nâng cao vị trí của Hóa học trong sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung, trong sự nghiệp phát triển của khoa học Hóa học nói riêng.

1

Ban Chủ trì Hội thảo

1

Báo cáo chuyên đề của TS. Trần Thị Hằng, Phó Hiệu Trưởng - Trường Đại học Công Nghiệp Việt trì

1

Báo cáo chuyên đề của PGS. TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng Khoa, Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoc học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

1

Báo cáo chuyên đề của PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính, Viện trưởng, Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

1

Báo cáo chuyên đề của PGS. TS. Hoàng Anh Sơn, Trưởng phòng Hóa học vật liệu xúc tác, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1

Báo cáo chuyên đề của Ông Văn Đình Hoan, Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Tác giả bài viết: KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (DND)

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết