This is an example of a HTML caption with a link.
901â23 337ờ Chủ nhậtà 15:37 Chủ nhật, 03/12/2023
KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH
1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Văn phòng: Phòng 102 - Nhà C3 - Cơ sở Lâm Thao - Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Email: khktpt@vui.edu.vn
Website: http://vui.edu.vn/khoaphantich
Facebook: KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH
2. QUẢN LÝ KHOA
- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Minh Quý
- Phó Trưởng khoa: ThS. Đàm Thị Thanh Mai
- Phó Trưởng khoa: TS. Quản Cẩm Thúy
CƠ CẤU TỔ CHỨC
+ Khoa có 02 Bộ môn, 01 Trung tâm, 01
+ Ngành Hóa học, với 04 chuyên ngành Hóa phân tích, Hóa lý, Hóa sinh ứng dụng, Hóa học vật liệu
    1. Bộ môn Hóa Phân tích:           Trưởng BM - TS. Đặng Ngọc Định
                                                            Phó trưởng BM - ThS. NCS. Bùi Thị Phương Thảo
    2. Hóa lý:                                       Trưởng BM - TS. Nguyễn Thị Lan Anh
                                                            Phó trưởng BM - ThS.NCS. Nguyễn Duy Toàn
    3. Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Hóa phân tích:
Phó Giám đốc phụ trách - ThS. Lê Ngọc Thanh
                                                            Phó Giám đốc - ThS. Bùi Thị Thơi
+ Tổng số cán bộ, giảng viên: 24 người và 03 GV kiêm nhiệm.
+ Về trình độ: Có 05 tiến sỹ, 18 thạc sỹ (trong đó có: 04 đ/c đang làm NCS) và 02 cử nhân. 
+ Cơ sở vật chất: Văn phòng khoa có đủ tiện nghi làm việc, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Hóa phân tích với 09 phòng thí nghiệm Hóa, trên 70 đầu học phần bao gồm các bậc học được thiết kế và biên soạn chương trình, giáo trình theo hướng liên thông, tài liệu học tập được cung cấp đủ cho các học phần.
3. Quá trình thành lập và phát triển
Năm 1956, Tổ môn Phân tích kỹ thuật, tiền thân của khoa Kỹ thuật Phân tích ngày nay được thành lập thuộc trường Trung cấp Kỹ thuật II (nay là Đại học Công nghiệp Việt Trì). Từ năm 1956, khóa đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Hóa Phân tích đầu tiên đã được hình thành, có nhiệm vụ đào tạo các các kỹ thuật viên chuyên ngành Hóa Phân tích, cung cấp nhân lực chủ đạo cho các phòng thí nghiệm của các nhà máy, công ty, các Viện nghiên cứu và các Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm. 
Năm 1988, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu cấp thiết về nhân lực, bộ môn Hóa Phân tích đã bắt đầu đào tạo bậc cao đẳng chuyên ngành Hóa phân tích.
Năm 1997, thành lập khoa Hóa phân tích trên cơ sở bộ môn Hóa phân tích thuộc trường Cao đẳng Hóa chất. Tháng 01 năm 2011, trường được nâng cấp thành Đại học Công nghiệp Việt Trì, khoa được đổi tên thành khoa Kỹ thuật Phân tích.
4. Chức năng nhiệm vụ
Khoa là đơn vị trực thuộc Trường, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; 
- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng;
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường;
- Giảng dạy các môn học, học phần về Hóa phân tích, Hóa lý cho hầu hết các ngành học Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Công nghệ Kỹ thuật môi trường và các môn học chuyên ngành do đơn vị được quản lý như hóa phân tích cơ bản, phân tích các hợp chất vô cơ , các hợp chất  hữu cơ, Phân tích lương thực –thực phẩm, phân tích môi trường, kiểm nghiệm thuốc, phân tích công cụ,…vv và học phần thực hành tương ứng. Quản lý sinh viên, nghiên cứu khoa học và thực hiện các công tác khác được nhà trường phân công.
5. Các hệ đào tạo và ngành nghề đào tạo
* Bậc đại học chính quy
- Ngành Hóa học bao gồm các chuyên ngành:
+ Hóa phân tích: Chuyên ngành Hóa Phân tích đào tạo sinh viên có năng lực giải quyết các vấn đề về phân tích  nảy sinh trong các quá trình công nghệ hóa học, phân tích các nguyên liệu, nhiên liệu và kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất; Phân tích đánh giá chất lượng môi trường; Phân tích trong công nghệ vật liệu, dược phẩm và xét nghiệm y tế, hóa mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm…
* Bậc Liên thông Cao đẳng – Đại học:
- Ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích.
* Bậc Cao đẳng:
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa hoc: Chuyên ngành Hóa phân tích
6. Chuẩn đầu ra
* Đại học: 
+ Kiến thức
- Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, toán học và các khoa học tự nhiên. 
- Nắm đượcnhững kiến thức cơ bản của ngành Hóa học, gồm Hóa học Vô cơ, Hóa học Hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lý, Hóa Kỹ thuật...
- Hiểu được các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành Hóa phân tích như các phương pháp phân tích và xác định cấu trúc hiện đại.. các loại mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm vào trong các quy trình phân tích kiểm nghiệm thực phẩm, dược phẩm, phân tích môi trường, trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống...
- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở và cốt lõi của ngành học và kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để xây dựng và triển khai các quy trình phân tích mới.
+ Kỹ năng
- Sử dụng được các trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao kỹ năng thực hành trong các phòng thí nghiệm phân tích để kiểm tra phân tích các loại mẫu, nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống.
 - Có kỹ năng hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng Hoá học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.
 - Có khả năng tiếp cận, xây dựng, triển khai các phương pháp, quy trình phân tích mới, sử dụng trong kiểm nghiệm thực phẩm, dược phẩm, phân tích môi trường…
- Có khả năng làm việc hiệu quả  theo nhóm.
- Có kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận và sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại trong các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.
+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
- Có thể đảm nhận công tác nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và áp dụng các quy trình phân tích phục vụ sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất và kinh doanh 
- Làm nghiên cứu viên đảm nhận công tác nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học.
- Làm cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất và kinh doanh, các công ty liên doanh có sử dụng kiến thức hoá học.
- Giảng dạy môn Hóa học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông
* Cao đẳng:
+ Kiến thức
- Hiểu được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự  nhiên.
-  Có kiến thức cơ bản về toán học, lý, hóa học để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.
-  Có kiến thức cơ bản về cơ sở ngành như: hoá học phân tích cơ bản, hóa vô cơ,  hoá hữu cơ, hoá lý, hoá kỹ thuật...
- Có kiến thức về ngành công nghệ kỹ thuật hoá học và chuyên ngành hóa phân tích như phân tích các loại mẫu trong sản xuất, kinh doanh, môi trường ...
- Có khả năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành phân tích vào việc phân tích và xác định các loại mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm vàotrong các quy trình phân tích kiểm nghiệm thực phẩm, dược phẩm, phân tích môi trường, trong sản xuất...vv
+  Kỹ năng
- Sử dụng được các thiết bị, máy phổ biến trong các phòng thí nghiệm phân tích để kiểm tra phân tích các loại mẫu, nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống, hiệu chỉnh được một số sai lệch thông thường của các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm phân tích hóa.
- Áp dụng được các kỹ năng thực hành, thực nghiệm về hoá học cơ bản và kỹ thuật phân tích các loại mẫu, nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm vàotrong các quy trình phân tích kiểm nghiệm các loại mẫu.
- Lựa chọn được quy trình phân tích hợp lý đảm bảo quá trình phân tích nhanh, chính xác.
- Giải quyết những vấn đề kỹ thuật phân tích thông thường trong sản xuất.
- Có kỹ năng áp dụng quá trình phân tích trong sản xuất của đơn vị tổ, ca, phân xưởng.
+ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
- Có thể đảm nhận quản lý, điều hành một tổ sản xuất trong dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực hóa phân tích, là cầu nối trung gian tin cậy giữa kỹ sư và công nhân trong nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ hóa phân tích.
- Có thể làm kỹ thuật viên tại các phòng hoá nghiệm, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Kỹ thuật viên tại  các trung tâm khoa học, các viện nghiên cứu, các công ty liên doanh có sử dụng kiến thức về hóa học và công nghệ hoá học.
- Có thể giảng dạy môn hóa học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
7. Công tác nghiên cứu khoa học
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo trường trong việc đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, nhằm trang bị và nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên, trong những năm qua khoa đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đã có nhiều bài báo đăng và gửi đăng trên tạp chí Hóa học và Tập san của Trường, thực hiện thành công nhiều đề tài NCKH, 
Khoa thường xuyên tổ chức các Hội nghị khoa học, các buổi seminar với mục tiêu trao đổi những vấn đề liên quan tới chuyên môn, trao đổi học thuật, giới thiệu những vấn đề khoa học mới nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên,  tạo diễn đàn để các tác giả, tập thể tác giả của khoa trình bày kết nghiên cứu khoa học theo ngành và lĩnh vực của mình, tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề để các giảng viên có thể trao đổi kiến thức thực tế tìm hiểu tại các cơ sở thực tập. 
* Các đề tài đã và đang thực hiện
1). Phân tích hàm lượng Asen trong một số mẫu nước sinh hoạt tại xã Thạch Sơn-Lâm Thao-Phú Thọ (Đề tài cấp trường năm 2009).
2). Nghiên cứu ứng dụng phân tích định tính cation bằng thuốc thử axit- bazo thay thế hệ  thống phân tích với thuốc thử H2S (Đề tài cấp trường năm 2010).
3). Nghiên cứu thành phần bitecpenvà hoạt tính sinh học của chúng từ cây ngải tiên (Đề tài cấp trường 2011) 
4). Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ HgO tới đặc tính của điện cực paste cacbon biến tính (Đề tài cấp trường năm 2012)
5). Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu (Đề tài cấp khoa năm 2012)
6) “Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ từ các phế thải nông nghiệp và ứng dụng phân tích lượng vết một số kim loại”(Đề tài cấp trường 2013)
7)“Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vỏ trấu biến tính và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định Cu, Pb, Zn, Cd trong một số mẫu nước sinh hoạt” (Đề tài NCKH cấp trường 2013)
8) “Nghiên cứu xác định lượng dư hóa chất bảo vệ thực vật Methamidophos trong một số mẫu chè tươi sau khi phun thuốc từ 1 đến 10 ngày bằng phương pháp sắc ký bản mỏng”  (Đề tài NCKH cấp trường 2013)
9)“Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hóa của vật liệu oxit hai nguyên Mn-Ni bằng phương pháp sol-gel ứng dụng làm điện cực cho siêu tụ”. Đề tài NCKH cấp trường 2013.
10. “Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm” (Đề tài NCKH cấp trường 2014)
11. Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và ß-caroten trong quả cà chua chin bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng” (Đề tài NCKH cấp trường 2014)
* Hướng nghiên cứu 
1.  Nghiên cứu biến tính các phụ phẩm  của nông nghiệp (vỏ trấu, vỏ lạc…) nhằm tăng khả năng hấp phụ của vật liệu để từ vật phẩm dễ kiếm, rẻ tiền tạo ra một loại vật liệu biến tính có khả năng hấp phụ tốt các kim loại nặng dùng để xử lý môi trường.
2. Phân tích các chỉ tiêu trong đất (chất lượng đất) để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới chất lượng cây trồng.
3. Nghiên cứu xác định hàm lượng các kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Hg, …) trong các đối tượng (thực phẩm, nước và nước thải).
4. Quan trắc, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí…; Nghiên cứu phân tích kiểm tra để tiến hành các giải pháp công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường;
5. Nghiên cứu phát triển quy trình phân tích mới trong quan trắc môi trường và kiểm tra chất lượng: phụ gia trong thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, môi trường,dư lượng kháng sinh, kim loại nặng và các độc tố trong thủy hải sản,các chất ô nhiễm vô cơ hữu cơ trong nguồn nước tự nhiên và nước thải.
* Các bài báo khoa học
1. Nghiên cứu sự tạo phức xúc tác của ion Mn2+ với a. Glutamic, Tạp chí Hóa học và ứng dụng, (2008).
2. Nghiên cứu động học quá trình xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chât của Mn2+ với axit glutamic (glu) trong hệ H2O – Mn2+-glu-H2O2, Tạp chí khoa học và ứng dụng, số 8-2008.
3. “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 1”, Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 3), tr.3-6, (2009)
4. “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 2”, Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 4), tr.14-17, (2009).
5. “Điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO và ứng dụng trong phân tích von ampe hòa tan anot, phần 3”, Tạp chí phân tích hóa lý và sinh học, Tập 14, (số 4), tr.77-80, (2009).
6. “Nghiên cứu mở rộng phạm vi ứng dụng của điện cực paste cacbon biến tính”, Tạp chí hóa học, T. 47 (5A), tr. 268-272, (2009).
7. “Xác định Cd bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ catot trên điện cực paste cacbon biến tính bằng HgO”, Tạp chí hóa học, T. 47 (5A), tr.280-284.
8. “ Xác định đồng thời chì và cadimi trên điện cực paste cacbon biến tính với HgO bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ catot”, Tạp chí phân tích hóa lý sinh học, Tập 15 (số 3), tr.54-57, (2010).
10. “Rational synthesis of hierarchical Rh dendritic nanostructures”, tạp chí Angew. Chem. Int. Ed,(2010)
11. Ứng dụng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS) xác định Cr (III) và Cr (VI) trong nước thải, Tạp chí hóa học, (2010).
12. “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ vật liệu tới đặc tính của điện cực paste cacbon biến tính bởi HgO”, Tạp chí phân tích hóa lý sinh học, tập 17, số 3, tr 3-6, (2012)
13. “The effects of annealing temperature on the supercapacitive behavior of sol-gel synthesized Mn-Ni binary oxide”, Journal of Chemistry, 49(2ABC), pp 282-287.(2011)
14. “Study on supercapacitive behaviors of Co and Fe doped manganese oxides prepared by anodic electrodeposition”, Journal of Chemistry, 2(49), pp 255-259.(2011).
15. “Chemical constituents of the rhizomes of Hedychium coronarium and their inhibitory effect on the pro-inflammatory cytokines production LPS-stimulated in bone marrow-derived dendritic cells”. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 21, 7460-7465.(2011)
16. “Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng của vỏ trấu biến tính bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử”. Tạp chí Hóa học, T.51, số 2C, 763-770,2013.
17.“Tách và làm giàu lượng vết Co2+ và Ni2+ từ mẫu nước bằng vỏ trấu biến tính và xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử” Tạp chí Hóa học (2013).
 18.“Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) và Cr(III) của vỏ trấu biến tính” Tập san Khoa học và Công nghệ  năm 2014, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. 
19.“Ảnh hưởng của thành phần Ni, Co đến đặc tính điện hoá của vật liệu MnO2 tổng hợp theo phương pháp sol-gel ứng dụng trong siêu tụ”. Tập san Khoa học và Công nghệ số 3 năm 2013, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
30.“Effect of annealing temperature on electrochemical characterization of binary Mn-Ni oxide films prepared by sol-gel method for supercapacitive applications”. Proceeding of The 5th   regional conference on Chemical Enginering, Thailand (2013)
7. Các hoạt động văn nghệ, thể thao
Khoa cũng đã đặc biệt quan tâm tới các hoạt động sinh viên  như giải bóng chuyền, cầu lông sinh viên khoa Kỹ thuật phân tích, tổ chức giải văn nghệ sinh viên của khoa. Sinh viên tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như Hội trại, hội diễn văn nghệ, giải bóng chuyền 20-11, hội diễn văn nghệ 19-5; 
Đội bóng chuyền nam nữ sinh viên của khoa
Sinh viên khoa kỹ thuật phân tích tham gia văn nghệ chào mừng 20-11
Đội bóng chuyền nữ sinh viên thi đấu giải bóng chào mừng 20-11  
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA
1
1
1
1
1
1
1
1
 

 

 

Thống Kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 91
  • Tháng hiện tại: 687
  • Tổng lượt truy cập: 370967

Video

TIỆN ÍCH

Tài liệu

Thời khóa biểu

Albums ảnh

Khóa học

Lịch thi

Thông báo

Biểu mẫu

Facebook